Осигуряване на топъл обяд на територията на община Каолиново

 

Конкурс за доставчик на социална услуга "Обществена трапезария"


1.Проект на договор

2. Заповед №РД-15-5/09.01.2018

3. Обява

4. Приложение №1

5. Приложение №2