Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“

_________________________________________________________________________________________________________________

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД ПО ПРОЕКТ  „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА КАОЛИНОВО” ФИНАНСИРАНА ПО ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 Г.“

 

Със  Заповед № РД-06-21 от 23.07.2020 г. на министъра на труда и социалната политика е удължен срокът за предоставяне на топъл обяд по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020“.

Поради продължаващата епидемична обстановка в страната и за да се отговори на нуждата от храна на уязвимите хора от населението, се отпуска допълнителен финансов ресурс за удължаване срока за предоставяне на топъл обяд от 24.07.2020 г. до 31.08.2020 г.

Община Каолиново ще продължи предоставянето на безплатната храна в рамките на удължения срок, като целта е да се подкрепят уязвими граждани от Община Каолиново, които поради бедност и/или продължителна социална изолация в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта да се ограничава разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

На телефон 05361/22-10, вътр. 127 желаещите да ползват безплатен топъл обяд ще могат да получат информация дали отговарят на целевите групи, необходимите документи и начина им за подаване.

 

Общинска администрация - Каолиново

_____________________________________________________________________________________________________________-

Днес 29.04.2020 г. се проведе информационна кампания за стартиране на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Каолиново” ” финансиран по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ чрез  Агенция за социално подпомагане за предприемане на мерки за борба срещу разпространение на COVID-19.

Община Каолиново ще предоставя топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация в 16 населени места в общината. В рамките на 33 работни дни ще се осигури балансирано и здравословно хранене на общо 170 потребители.  Лицата, включени като потребители на услугата  ще получават приготвения и доставен топъл обяд у дома си. Услугата се предвижда да стартира от 01.05.2020 г. до 19.06.2020 г. Готовата храна ще се доставя от доставчик, регистриран съгласно чл.12 от Закона за храните.

Основни дейности:

  • Осигуряване до дома на потребителите на храна за обяд - супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт;
  • Закупуване на хранителни продукти или продукти от първа необходимост, със средства на лицата или с други средства, различни от тези по този договор.

Максимално допустимия брой потребители е от 170 души.

Повече информация на Официалната фейсбук страница на община Каолиново

__________________________________________________________________________________________________________________

 

ЦЕЛЕВАПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 Г.

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Община Каолиново уведомява заинтересованите страни, че Агенция за социално подпомагане ще финансира програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ по проект  „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Каолиново”   до 170 потребители. През периода от 01.05.2020 г. до 19.06.2020 г. в рамките на работните дни ще се приготвя храна, която ще се доставя ежедневно до дома на съответните потребители. Определен е обхватът на целевата група потребители, а именно:

- Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;

- Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;

- Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

С оглед противоепидемичните препоръки на Националния оперативен щаб, не се изисква подаване на заявления от кандидатите и сключване на договор за ползване на социална услуга от потребителите.

В тази връзка, желаещите кандидати могат да заявяват своя интерес за включване в програмата на телефон: 05361/2210, вътр.127, на GSM 0892482812 или в съответните кметства в населените места в срок до 24 април 2020 г.

Община Каолиново ще извърши служебна проверка за това дали кандидатите за ползване на услугата попадат в обхвата на целевите групи, след което ще извърши подбор до размера на максимално допустимия капацитет от 170 потребители.      Одобрените кандидати ще бъдат уведомени на посочения от тях телефон.

 

Общинска администрация - Каолиново