15.10.2014 г. - Обществена поръчка с предмет - Избор на изпълнител за доставка на храна за нуждите на ОУ „Георги Стойков Раковски“, село Климент, община Каолиново, по обособени позици

Позиция №1 – Доставка на закуски за ученици от подготвителен до ІV клас;

Позиция №2 – Доставка на храна/кетъринг/ за обедно хранене на целева група по Проект BG051PO001-3.1.06 по ОП РЧР

 

Публична покана

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

 

Пакета от документи може да изтеглите от тук

Протокол

Договор 1

Договор 2

Информация за палащане

Информация за палащане

Информация за палащане

Информация за палащане

Информация за палащане


*Забележка - Пакета от образци се отваря с разархивираща програма WinRAR, която може да изтеглите от тук