Решения на Общинския съвет 2014 година -мандат 2011-2015

Мандат 2007-2011 Мандат 2011-2015 Мандат 2015-2019
2007 г.
2011 г. 2015 г.
2008 г.
2012 г. 2016 г.
2009 г.
2013 г. 2017 г.
2010 г.
2014 г.
2018 г.
2011 г.
2015 г.

 

2014 година

Решения по протокол № 24 (от №271 до №275) от 28.01.2014 година

Решения по протокол № 25 (от №276 до №286) от 14.02.2014 година

Решения по протокол № 26 (от №287 до №288) от 04.03.2014 година

Решения по протокол № 27 (от №289 до №308) от 28.03.2014 година

Решения по протокол № 28 (от №309 до №322) от 30.04.2014 година

Решения по протокол № 29 (от №323 до №334) от 26.06.2014 година

Решения по протокол № 30 (от №335 до №339) от 31.07.2014 година

Решения по протокол № 31 (от №341 до №348) от 27.08.2014 година

Решения по протокол № 32 (от №349 до №356) от 30.09.2014 година

Решения по протокол №33 (от №357 до №361 ) от 31.10.2014 година

Решения по протокол №34 (от №362 до №373 ) от 28.11.2014 година

Решения по протокол №35 (№ 374) от 12.12.2014 година

Решения по протокол №36 (от №375 до №380) от 23.12.2014 година