Решения на Общинския съвет 2009 година-мандат 2007-2011

Мандат 2007-2011 Мандат 2011-2015 Мандат 2015-2019
2007 г.
2011 г. 2015 г.
2008 г.
2012 г. 2016 г.
2009 г.
2013 г. 2017 г.
2010 г.
2014 г.
2018 г.
2011 г.
2015 г.
2019 г

 

2009 година

Решение № 151 - от 2009 година
Решение № 152 - от 2009 година
Решение № 153 - от 2009 година
Решение № 154 - от 2009 година
Решение № 155 - от 2009 година
Решение № 156 - от 2009 година
Решение № 157 - от 2009 година
Решение № 158 - от 2009 година
Решение № 159 - от 2009 година
Решение № 160 - от 2009 година
Решение № 161 - от 2009 година
Решение № 162 - от 2009 година

Решение № 163 - от 2009 година
Решение № 164 - от 2009 година
Решение № 165 - от 2009 година
Решение № 166 - от 2009 година
Решение № 167 - от 2009 година
Решение № 168 - от 2009 година
Решение № 169 - от 2009 година
Решение № 170 - от 2009 година
Решение № 171 - от 2009 година

Решение № 172 - от 2009 година
Решение № 173 - от 2009 година
Решение № 174 - от 2009 година
Решение № 175 - от 2009 година

Решение № 176 - от 2009 година
Решение № 177 - от 2009 година
Решение № 178 - от 2009 година
Решение № 179 - от 2009 година
Решение № 180 - от 2009 година
Решение № 181 - от 2009 година
Решение № 182 - от 2009 година
Решение № 183 - от 2009 година
Решение № 184 - от 2009 година
Решение № 185 - от 2009 година
Решение № 186 - от 2009 година
Решение № 187 - от 2009 година
Решение № 188 - от 2009 година
Решение № 189 - от 2009 година
Решение № 190 - от 2009 година
Решение № 191 - от 2009 година
Решение № 192 - от 2009 година
Решение № 193 - от 2009 година
Решение № 194 - от 2009 година
Решение № 195 - от 2009 година
Решение № 196 - от 2009 година
Решение № 197 - от 2009 година
Решение № 198 - от 2009 година
Решение № 199 - от 2009 година
Решение № 200 - от 2009 година
Решение № 201 - от 2009 година
Решение № 202 - от 2009 година
Решение № 203 - от 2009 година
Решение № 204 - от 2009 година
Решение № 205 - от 2009 година
Решение № 206 - от 2009 година
Решение № 207 - от 2009 година
Решение № 208 - от 2009 година
Решение № 209 - от 2009 година
Решение № 210 - от 2009 година
Решение № 211 - от 2009 година
Решение № 212 - от 2009 година
Решение № 213 - от 2009 година
Решение № 214 - от 2009 година
Решение № 215 - от 2009 година
Решение № 216 - от 2009 година
Решение № 217 - от 2009 година
Решение № 218 - от 2009 година
Решение № 219 - от 2009 година
Решение № 220 - от 2009 година
Решение № 221 - от 2009 година
Решение № 222 - от 2009 година
Решение № 223 - от 2009 година
Решение № 224 - от 2009 година
Решение № 225 - от 2009 година
Решение № 226 - от 2009 година
Решение № 227 - от 2009 година
Решение № 228 - от 2009 година
Решение № 229 - от 2009 година
Решение № 230 - от 2009 година
Решение № 231 - от 2009 година
Решение № 232 - от 2009 година
Решение № 233 - от 2009 година
Решение № 234 - от 2009 година
Решение № 235 - от 2009 година
Решение № 236 - от 2009 година
Решение № 237 - от 2009 година
Решение № 238 - от 2009 година
Решение № 239 - от 2009 година
Решение № 240 - от 2009 година

Решение № 241 - от 2009 година
Решение № 242 - от 2009 година
Решение № 243 - от 2009 година
Решение № 244 - от 2009 година
Решение № 245 - от 2009 година
Решение № 246 - от 2009 година
Решение № 247 - от 2009 година
Решение № 248 - от 2009 година
Решение № 249 - от 2009 година
Решение № 250 - от 2009 година
Решение № 251 - от 2009 година
Решение № 252 - от 2009 година

Решение № 253 - от 2009 година
Решение № 254 - от 2009 година
Решение № 255 - от 2009 година
Решение № 256 - от 2009 година
Решение № 257 - от 2009 година
Решение № 258 - от 2009 година
Решение № 259 - от 2009 година
Решение № 260 - от 2009 година
Решение № 261 - от 2009 година

Решение № 262 - от 2009 година
Решение № 263 - от 2009 година
Решение № 264 - от 2009 година
Решение № 265 - от 2009 година

Решение № 266 - от 2009 година
Решение № 267 - от 2009 година

Решение № 268 - от 2009 година
Решение № 269 - от 2009 година

Решение № 270 - от 2009 година
Решение № 271 - от 2009 година

Решение № 272 - от 2009 година
Решение № 273 - от 2009 година
Решение № 274 - от 2009 година
Решение № 275 - от 2009 година
Решение № 276 - от 2009 година