Решения на Общинския съвет 2008 година-мандат 2007-2011

Мандат 2007-2011 Мандат 2011-2015 Мандат 2015-2019
2007 г.
2011 г. 2015 г.
2008 г.
2012 г. 2016 г.
2009 г.
2013 г. 2017 г.
2010 г.
2014 г.
2018 г.
2011 г.
2015 г.

 

2008 година

Решение № 16 - от 2008 година
Решение № 17 - от 2008 година
Решение № 18 - от 2008 година
Решение № 19 - от 2008 година
Решение № 20 - от 2008 година
Решение № 21 - от 2008 година
Решение № 22 - от 2008 година
Решение № 23 - от 2008 година
Решение № 24 - от 2008 година
Решение № 25 - от 2008 година
Решение № 26 - от 2008 година
Решение № 27 - от 2008 година
Решение № 28 - от 2008 година
Решение № 29 - от 2008 година
Решение № 30 - от 2008 година
Решение № 31 - от 2008 година
Решение № 32 - от 2008 година
Решение № 33 - от 2008 година
Решение № 34 - от 2008 година
Решение № 35 - от 2008 година
Решение № 36 - от 2008 година
Решение № 37 - от 2008 година
Решение № 38 - от 2008 година
Решение № 39 - от 2008 година
Решение № 40 - от 2008 година

Решение № 41 - от 2008 година
Решение № 42 - от 2008 година
Решение № 43 - от 2008 година
Решение № 44 - от 2008 година
Решение № 45 - от 2008 година
Решение № 46 - от 2008 година
Решение № 47 - от 2008 година
Решение № 48 - от 2008 година
Решение № 49 - от 2008 година
Решение № 50 - от 2008 година
Решение № 51 - от 2008 година
Решение № 52 - от 2008 година
Решение № 53 - от 2008 година
Решение № 54 - от 2008 година
Решение № 55 - от 2008 година
Решение № 56 - от 2008 година
Решение № 57 - от 2008 година
Решение № 58 - от 2008 година
Решение № 59 - от 2008 година

Решение № 60 - от 2008 година
Решение № 61 - от 2008 година
Решение № 62 - от 2008 година
Решение № 63 - от 2008 година
Решение № 64 - от 2008 година
Решение № 65 - от 2008 година
Решение № 66 - от 2008 година
Решение № 67 - от 2008 година
Решение № 68 - от 2008 година
Решение № 69 - от 2008 година
Решение № 70 - от 2008 година
Решение № 71 - от 2008 година
Решение № 72 - от 2008 година
Решение № 73 - от 2008 година
Решение № 74 - от 2008 година
Решение № 75 - от 2008 година
Решение № 76 - от 2008 година
Решение № 77 - от 2008 година
Решение № 78 - от 2008 година
Решение № 79 - от 2008 година
Решение № 80 - от 2008 година
Решение № 81 - от 2008 година

Решение № 82 - от 2008 година
Решение № 83 - от 2008 година
Решение № 84 - от 2008 година
Решение № 85 - от 2008 година
Решение № 86 - от 2008 година

Решение № 87 - от 2008 година
Решение № 88 - от 2008 година
Решение № 89 - от 2008 година
Решение № 90 - от 2008 година
Решение № 91 - от 2008 година
Решение № 92 - от 2008 година
Решение № 93 - от 2008 година
Решение № 94 - от 2008 година
Решение № 95 - от 2008 година
Решение № 96 - от 2008 година
Решение № 97 - от 2008 година
Решение № 98 - от 2008 година
Решение № 99 - от 2008 година
Решение № 100 - от 2008 година
Решение № 101 - от 2008 година
Решение № 102 - от 2008 година
Решение № 103 - от 2008 година
Решение № 104 - от 2008 година
Решение № 105 - от 2008 година
Решение № 106 - от 2008 година
Решение № 107 - от 2008 година
Решение № 108 - от 2008 година
Решение № 109 - от 2008 година
Решение № 110 - от 2008 година
Решение № 111- от 2008 година
Решение № 112 - от 2008 година
Решение № 113 - от 2008 година
Решение № 114 - от 2008 година
Решение № 115 - от 2008 година
Решение № 116 - от 2008 година
Решение № 117 - от 2008 година
Решение № 118 - от 2008 година
Решение № 119 - от 2008 година
Решение № 120 - от 2008 година
Решение № 121 - от 2008 година
Решение № 122- от 2008 година
Решение № 123 - от 2008 година
Решение № 124 - от 2008 година
Решение № 125 - от 2008 година
Решение № 126 - от 2008 година
Решение № 127- от 2008 година
Решение № 128 - от 2008 година
Решение № 129 - от 2008 година
Решение № 130 - от 2008 година
Решение № 131 - от 2008 година
Решение № 132 - от 2008 година
Решение № 133 - от 2008 година
Решение № 134 - от 2008 година
Решение № 135 - от 2008 година
Решение № 136 - от 2008 година
Решение № 137 - от 2008 година
Решение № 138 - от 2008 година
Решение № 139 - от 2008 година
Решение № 140 - от 2008 година
Решение № 141 - от 2008 година
Решение № 142 - от 2008 година
Решение № 143 - от 2008 година
Решение № 144 - от 2008 година
Решение № 145 - от 2008 година
Решение № 146 - от 2008 година
Решение № 147 - от 2008 година
Решение № 148 - от 2008 година
Решение № 149 - от 2008 година
Решение № 150 - от 2008 година