Решения на Общинския съвет 2008 година-мандат 2007-2011

Мандат 2007-2011 Мандат 2011-2015 Мандат 2015-2019
2007 г.
2011 г. 2015 г.
2008 г.
2012 г. 2016 г.
2009 г.
2013 г. 2017 г.
2010 г.
2014 г.
2018 г.
2011 г.
2015 г.
2019 г

 

2008 година

Решение № 16 - от 2008 година
Решение № 17 - от 2008 година
Решение № 18 - от 2008 година
Решение № 19 - от 2008 година
Решение № 20 - от 2008 година
Решение № 21 - от 2008 година
Решение № 22 - от 2008 година
Решение № 23 - от 2008 година
Решение № 24 - от 2008 година
Решение № 25 - от 2008 година
Решение № 26 - от 2008 година
Решение № 27 - от 2008 година
Решение № 28 - от 2008 година
Решение № 29 - от 2008 година
Решение № 30 - от 2008 година
Решение № 31 - от 2008 година
Решение № 32 - от 2008 година
Решение № 33 - от 2008 година
Решение № 34 - от 2008 година
Решение № 35 - от 2008 година
Решение № 36 - от 2008 година
Решение № 37 - от 2008 година
Решение № 38 - от 2008 година
Решение № 39 - от 2008 година
Решение № 40 - от 2008 година

Решение № 41 - от 2008 година
Решение № 42 - от 2008 година
Решение № 43 - от 2008 година
Решение № 44 - от 2008 година
Решение № 45 - от 2008 година
Решение № 46 - от 2008 година
Решение № 47 - от 2008 година
Решение № 48 - от 2008 година
Решение № 49 - от 2008 година
Решение № 50 - от 2008 година
Решение № 51 - от 2008 година
Решение № 52 - от 2008 година
Решение № 53 - от 2008 година
Решение № 54 - от 2008 година
Решение № 55 - от 2008 година
Решение № 56 - от 2008 година
Решение № 57 - от 2008 година
Решение № 58 - от 2008 година
Решение № 59 - от 2008 година

Решение № 60 - от 2008 година
Решение № 61 - от 2008 година
Решение № 62 - от 2008 година
Решение № 63 - от 2008 година
Решение № 64 - от 2008 година
Решение № 65 - от 2008 година
Решение № 66 - от 2008 година
Решение № 67 - от 2008 година
Решение № 68 - от 2008 година
Решение № 69 - от 2008 година
Решение № 70 - от 2008 година
Решение № 71 - от 2008 година
Решение № 72 - от 2008 година
Решение № 73 - от 2008 година
Решение № 74 - от 2008 година
Решение № 75 - от 2008 година
Решение № 76 - от 2008 година
Решение № 77 - от 2008 година
Решение № 78 - от 2008 година
Решение № 79 - от 2008 година
Решение № 80 - от 2008 година
Решение № 81 - от 2008 година

Решение № 82 - от 2008 година
Решение № 83 - от 2008 година
Решение № 84 - от 2008 година
Решение № 85 - от 2008 година
Решение № 86 - от 2008 година

Решение № 87 - от 2008 година
Решение № 88 - от 2008 година
Решение № 89 - от 2008 година
Решение № 90 - от 2008 година
Решение № 91 - от 2008 година
Решение № 92 - от 2008 година
Решение № 93 - от 2008 година
Решение № 94 - от 2008 година
Решение № 95 - от 2008 година
Решение № 96 - от 2008 година
Решение № 97 - от 2008 година
Решение № 98 - от 2008 година
Решение № 99 - от 2008 година
Решение № 100 - от 2008 година
Решение № 101 - от 2008 година
Решение № 102 - от 2008 година
Решение № 103 - от 2008 година
Решение № 104 - от 2008 година
Решение № 105 - от 2008 година
Решение № 106 - от 2008 година
Решение № 107 - от 2008 година
Решение № 108 - от 2008 година
Решение № 109 - от 2008 година
Решение № 110 - от 2008 година
Решение № 111- от 2008 година
Решение № 112 - от 2008 година
Решение № 113 - от 2008 година
Решение № 114 - от 2008 година
Решение № 115 - от 2008 година
Решение № 116 - от 2008 година
Решение № 117 - от 2008 година
Решение № 118 - от 2008 година
Решение № 119 - от 2008 година
Решение № 120 - от 2008 година
Решение № 121 - от 2008 година
Решение № 122- от 2008 година
Решение № 123 - от 2008 година
Решение № 124 - от 2008 година
Решение № 125 - от 2008 година
Решение № 126 - от 2008 година
Решение № 127- от 2008 година
Решение № 128 - от 2008 година
Решение № 129 - от 2008 година
Решение № 130 - от 2008 година
Решение № 131 - от 2008 година
Решение № 132 - от 2008 година
Решение № 133 - от 2008 година
Решение № 134 - от 2008 година
Решение № 135 - от 2008 година
Решение № 136 - от 2008 година
Решение № 137 - от 2008 година
Решение № 138 - от 2008 година
Решение № 139 - от 2008 година
Решение № 140 - от 2008 година
Решение № 141 - от 2008 година
Решение № 142 - от 2008 година
Решение № 143 - от 2008 година
Решение № 144 - от 2008 година
Решение № 145 - от 2008 година
Решение № 146 - от 2008 година
Решение № 147 - от 2008 година
Решение № 148 - от 2008 година
Решение № 149 - от 2008 година
Решение № 150 - от 2008 година